Dial

Direkt Internuppringning (DID)

Vid inkommande samtal tillåter Samsung Xchange användare att se det Direkt Inkommande Uppringande numret och namnet. Detta visar numret på den person/det företag som har ringts upp, vilket möjliggör för användare att veta vem de tar samtalet åt. Användare kan sedan skräddarsy sina hälsningar därefter.

Titta på videon för att se detta demonstreras.