Zasoby

Oprogramowanie

These downloads include the latest supported release of the software, presently version 2.6.10, as well as archived releases which are no longer supported and, on occasion, release candidate versions. Zawierają pełną kopię wszystkich niezbędnych komponentów i nie wymagają aby PC miał połączenie z internetem, choć jest to korzystne dla licencjonowania.

Xchange Server
Xchange Client (PC)
Xchange Client (Apple Mac)
Xchange Operator
Xchange Solo Operator
Xchange TAPI Driver

WAŻNE: Aby dokonać aktualizacji z wcześniejszych wersji Xchange do wersji 2.4 lub późniejszej, instalacja musi posiadać licencje Software Assurance.

Aktualizacja porgamu się nie powiedzie, jeśli instalacja Xchange nie posiada licencji Software Assurance.

Uwaga: If you are unsure if your installation is licensed for Software Assurance, please contact your Distributor support desk quoting your serial number.