Enligt bransch

Integrationsöversikt

Applikationsintegration

Att länka din affärsdatabas med ditt Samsung-telefonsystem är ett utmärkt sätt att förbättra produktiviteten. Det låter användare få veta vem som ringer upp och att snabbt få upp deras uppgifter på skärmen. Det sparar också tid när uppringning sker från databasen.

Samsung Xchange tillhandahåller en nivå på integrationselement som passar ihop med en rad populära affärsapplikationer. Vanliga element i en integration omfattar:

Uppringningsförhandsvisning

Visar uppringarens namn i Förhandsvisnings- eller Telefonfönstret när en matchning mot detta har hittas i den/de integrerade applikationen/applikationerna.

Kontaktpoppande

När du klickar på applikationens ikon i Telefon- eller Förhandsvisningsfönstret kommer kontaktuppgifter på den som ringer upp att visas direkt i källapplikationen.

Kontaktsökning

Låter dig parallellt genomsöka de många CRM-er som stöds, plus den inbyggda delade Adressboken och att klicka för att ringa upp från resultaten.

Klicka för att ringa upp

Gör det möjligt att ringa direkt från applikationen. Den exakta metoden varierar mellan applikationer.

Samsung Xchange can support four concurrent integrations.

Standardintegrationer

Samsung Xchange supports integration to a range of globally established cross-vertical CRM and DB applications with support for the standard integration features listed above. The integration can easily installed and configured directly by the customer or reseller. För att få en komplett lista på standardapplikationer, var vänlig välj "Standardintegrationer" från menyn på denna sida.

Partner Integrations

Samsung Xchange supports integration to a range of cross-vertical or vertical specific CRM and DB applications with support for either the standard integration features listed above or an alternative set of integration features. The integration can easily installed and configured directly by the customer or reseller. For a full list of Partner applications please select "Partner Integrations" from the menu on this page.

Other Integrations

This classification applies to a range of cross vertical or vertical specific CRM and DB applications where integration has been achieved to meet a specific customer request. Integration features may vary by application and support for future versions might not be available. The integration must be installed by the Samsung Xchange Developer. Du kan söka igenom listan på existerande integrationer genom att använda sökrutan till vänster på denna sida.

Categories

Integrations are arranged in the following categories:

Supporterad

Integration med denna applikation har framgångsrikt implementerats vid ett flertal tidigare tillfällen. Var vänlig kontrollera versioner som stöds före det att en offert avges.

Specialist

Integration med applikationen har tidigare slutförts, men uppgifterna har endast delvis dokumenterats, eller integration är under aktiv översyn. Förfrågningar angående integration kommer att övervägas från fall till fall.

Beta

En undersökning har slutförts gällande denna applikation, men testandet var ofullständigt, oftast på grund av brist på en fullständigt funktionell plats. En kunds anläggning är skyldig att testa funktionen i en produktionsmiljö.

Stöds ej

Denna applikation har tidigare granskats och kunde inte stödjas på en tillfredsställande nivå.